Ny medarbejder hos Vejen Varmeværk

Vi kan per 15. september 2020 byde velkommen til vores nye administrations- og økonomichef, John Tholstrup Nybo. John har mange års erfaring indenf…

Veloverstået generalforsamling for regnskabsåret 2019

På generalforsamlingen d. 1. september var der fremmødt 5 kunder, hvor regnskabet blev fremlagt og godkendt af forsamlingen. Det lave fremmøde skal se…

COVID-19 forholdsregler hos Vejen Varmeværk – brug af værnemidler i vores kontakt med kunder

Hos Vejen Varmeværk følger vi nøje udviklingen med COVID-19, og tager de nødvendige forholdsregler. I takt med at samfundet efterhånden er åbnet he…

Vi søger ny medarbejder...

Vi er i fuld gang med implementering af vores strategiplan og skal derfor bruge en dygtig controller, der skal sikre implementeringen og opfølgning på…

Årsrapporten 2019

Årsrapporten for 2019 findes nu på vores hjemmeside. Årsrapporten fremlægges på vores udskudte generalforsamling, som afholdes tirsdag den 1. septe…

Årsaflæsninger hentes hjem

Vi er startet på at hente årsaflæsninger hjem til brug ved årsopgørelsen pr. 30/6-2018. Langt de fleste målere har vi daglige aflæsninger fra, så de v…

Årsopgørelserne er klar

Årsopgørelserne er nu lavet og kan hentes via eforsyning, hvis du gerne vil se dem med det samme. Dit kundenr. og kode, står på tidligere tilsendte op…

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik Du kan nu læse vores privatlivspolitikker under fanebladet "om os". Der er 3 privatlivspolitikker. Privatlivspolitik for Vejen Varme…

Kontoret holder lukket - personlig betjening efter aftale

I forlængelse af regeringens skærpede foranstaltninger for at mindske spredningen af COVID-19 i Danmark, har vi i Vejen Varmeværk besluttet, at alle v…

Udskydelse af Vejen Varmeværks generalforsamling - info i JV og Vejen Ugeavis

Vejen Varmeværk A.m.b.a. har på baggrund af corona-situationen og myndighedernes anbefaling valgt at udskyde den generalforsamling, som der ifølge ved…

Udskydelse af Vejen Varmeværks generalforsamling

Vejen Varmeværk A.m.b.a. har på baggrund af corona-situationen og myndighedernes anbefaling valgt at udskyde den generalforsamling, som der ifølge ved…

Hold øje med din returtemperatur

Vejen Varmeværk kræver en gennemsnitlig afkøling på min. 35º beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig fremløbstemperatur på 70º. Dette krav nedsæt…

Fejl i SMS system

I forbindelse med oprydning i vores SMS database i forhold til GDPR, blev der i ugens løb udsendt en SMS til de forbrugere, som har tilmeldt sig SMS s…

Samarbejde med Brüning

Vi har siden sommeren 2019 samarbejdet med Brüning omkring levering af flis til vores flisværk på Gørtlervej. Vi får hver eneste uge leveret flis t…

Årsopgørelsen 2019

Årsopgørelsen for 2019 dannes tirsdag den 21. januar 2020, og udsendes sammen med 1. aconto 2020. Din årsopgørelse fremgår af mine dokumenter i E-fors…

Termisk drone inspektion

Udføres d. 27 december 2019.

Veloverstået generalforsamling

På generalforsamlingen d. 30/4-2019 var der fremmødt 39 kunder til en hyggelig aften, hvor regnskabet blev fremlagt og godkendt af forsamlingen. Da be…

Ny medarbejder ansat

Velkommen til Martin Christensen i Økonomi I Vejen Varmeværk har vi fra og med den. 1. februar 2019 ansat Martin Christensen som regnskabschef.Privat…

Veloverstået generalforsamling

På generalforsamlingen d. 30/10-2018 var der fremmødt 53 kunder til en hyggelig aften, hvor regnskabet blev fremlagt og godkendt af forsamlingen. Da b…

Ændring af varmeåret

Ændring af varmeåret Meddelelse om ændring af varmeåret er sendt ud sammen med en 0,- kr. opkrævning. Du vil opleve at modtage en 0,- kr. opkrævnin…

Nye biler

Nye biler Nye biler til driftspersonalet Driftspersonalet har fået nye biler, som et led i den strategiske udvikling som selskabet gennemgår. Dette…

Omlægning af regnskabsår

Omlægning af regnskabsår   I forbindelse med ny politisk regulering skal værket omlægge regnskabsår til kalenderår. En bred forligskreds af de politi…

Nyt system til udpumpning

Det nye system til udpumpning på Gørtlervej står færdig. Man har i flere år bygget til og bygget til på det gamle udpumpnings system.

Status på målerudskiftning

Ved udgangen af uge 50 var der skiftet 3773 måler. Der er flere grunde til at alle målere ikke er skiftet endnu.

Ny hovedledning

I forbindelsen med etableringen af vores nye fjernvarmeledning, har én af de helt store udfordringer været, at finde den rigtige placering i jorden, i…