Vejen Varmeværk sætter stort overskudsvarmeprojekt på pause

12. september 2023

Vejen Varmeværk sætter stort overskudsvarmeprojekt på pause

 

På grund af et nyt prisloft på udnyttelse af overskudsvarme finder Vejen Varmeværk, det nødvendigt at sætte imødeset overskudsvarmeprojekt med Viking Link på pause. Usikkerheden ved investeringen er for stor til, at Vejen Varmeværk vil fortsætte projektet på nuværende tidspunkt.

Overskudsvarmen fra Energinets omformerstation Viking Link i Revsing har potentiale til at erstatte 50 procent af den nuværende varmeproduktion hos Vejen Varmeværk. Derfor har varmeværket længe arbejdet for at investere i infrastruktur, som kan udnytte overskudsvarmen og fremtidssikre forsyningen til fjernvarmeproduktionen.

Men nu vælger Vejen Varmeværk at sætte projektet på pause på grund af et nyt prisloft for udnyttelse af overskudsvarme, der skaber betydelig usikkerhed for investering i projektet.

- Fremtidens fjernvarme vil være el-baseret og kan samtidig udnytte lokale ressourcer. Overskudsvarmen fra Viking Link ville kunne bringe Vejen Varmeværk et stort skridt ind i den fremtid og kan reducere anvendelsen af biomasse betragteligt. Dette muliggør vores ønske om at tilbyde flere at skifte gassen ud med fjernvarme, siger Suzette Nielsen, formand for Vejen Varmeværk.

Viking Link er placeret 5 km. fra Vejen Varmeværks forsyningsområde. For at udnytte overskudsvarmen fra stationen skal Vejen Varmeværk investere i en transmissionsledning, varmepumper og en bygning til styring og regulering. Det er en investering på op mod120 mio. kroner, som kan udfase en stor del af Vejen Varmeværks nuværende varmeproduktion på biomasse (flis og halm).

- Det nye prisloft på udnyttelse af overskudsvarme skaber betydelig usikkerhed for, hvordan de investerede 120 mio. kroner skal betales. Normalvis afskriver man investeringer i nye projekter gennem varmeprisen over mange år, men det umuliggør den nye definition af prisloftet. Derfor bliver vi nødt til at sætte projektet på pause, fordi det er for risikofyldt for selskabet og andelshaverne at gennemføre det med det nuværende prisloft, siger Richard Nielsen, direktør i Vejen Varmeværk.

 

Problem for hele Danmark
Problematikken er ikke unik for Vejen Varmeværk alene. I hele Danmark er der fjernvarmeselskaber med overskudsvarmeprojekter, som nu sættes på pause som følge af usikkerheden ved det nye prisloft på overskudsvarme. Det er et problem for den grønne omstilling og udrulning af fjernvarme.

- Hvis man vil den grønne omstilling, skal prisloftet fjernes hurtigst muligt, og der skal være tillid til, at den eksisterende regulering er tilstrækkelig, samt at varmeselskaberne kan afdække og vurdere om et overskudsvarmeprojekt kan konkurrere med de eksisterende varmekilder i selskabet nu og i fremtiden. Løsningen skal findes politisk på Christiansborg, siger Suzette Nielsen, formand for Vejen Varmeværk.

Vejen Varmeværks opfordring bakkes op af Dansk Fjernvarme, brancheorganisation for landets fjernvarmeselskaber.

- I dag udnyttes kun 13 procent af overskudsvarmepotentialet, og det er en energikilde, som skal udfase energikilder som naturgas, kul, olie og biomasse i fremtiden. Så det er ærgerligt, at vi nu ser, at overskudsvarmeprojekter pauses eller helt stoppes på grund af et uhensigtsmæssigt prisloft, som hæmmer den grønne omstilling. Fjernvarmeselskaber og forbrugere er allerede beskyttet gennem regulering af fjernvarmen, så prisloftet bidrager kun til at hæmme udnyttelse af en effektiv energikilde, siger chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Jens Christian Nielsen.

Fjernvarmeselskaber er reguleret gennem projektbekendtgørelsen og substitutionsprincipet (Varmeforsyningsloven), der sikrer at varmeselskaberne kun kan investere i projekter, der er til gavn for varmekunderne. Prisloftet på udnyttelse af overskudsvarme rammer skævt ved at regulere en enkelt varmekilde, selvom den vil være mere gavnlig og bæredygtig.