Vedtægter og bestemmelser

Det samlede aftalegrundlag mellem Vejen Varmeværk a.m.b.a. og kunden består af følgende aftaledokumenter:

 

Leveringsforholdet mellem Vejen Varmeværk a.m.b.a. og kunderne er omfattet af de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, anvisninger mv., herunder afgørelser truffet af Energitilsynet. Herudover er leveringsforholdet omfattet af domstolspraksis og af praksis fra Ankenævnet på Energiområdet, som behandler forbrugerklager.

DOWNLOAD
Vedtægter.pdf
DOWNLOAD
Tekniske Og Almindelige Bestemmelser 20220101
DOWNLOAD
Midlertidigt Tilslutningstillæg Tillæg Til Tekniske Og Almindelige Bestemmelser 20220101
DOWNLOAD
Unitordning Tillæg Til Tekniske Og Almindelige Bestemmelser 20220101