Vedtægter og bestemmelser

Det samlede aftalegrundlag mellem Vejen Varmeværk a.m.b.a. og kunden består af følgende aftaledokumenter:

  • Vedtægter
  • Tekniske og almindelige bestemmelser - udgave 07.05.2021 - gældende for kunder etableret efter 01.01.2021 og for alle kunder pr. 01.05.2021
  • Takstblad
  • Anmodning om etablering af stikledning
  • Velkomstbrev

 

Leveringsforholdet mellem Vejen Varmeværk a.m.b.a. og kunderne er omfattet af de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, anvisninger mv., herunder afgørelser truffet af Energitilsynet. Herudover er leveringsforholdet omfattet af domstolspraksis og af praksis fra Ankenævnet på Energiområdet, som behandler forbrugerklager.

DOWNLOAD
Vedtægter.pdf
DOWNLOAD
Teknisk Almindelige Bestemmelser (Udgave 07.05.2021)