Veloverstået generalforsamling

1. maj 2019

På generalforsamlingen d. 30/4-2019 var der fremmødt 39 kunder til en hyggelig aften, hvor regnskabet blev fremlagt og godkendt af forsamlingen.

Da bestyrelsesmedlemmerne, som var på valg ( Dion Christensen, Jes Holm Hansen og Flemming Simested), ønskede genvalg, og ingen fra salen stillede op, blev de genvalgt.

Vedrørende valg af 2 suppleanter blev Marc Veldbom genvalgt og Søren Rygaard Lenschow blev valgt ind som suppleant.