Stemmeret til generalforsamlingen d. 30. april 2024

11. april 2024

Har du stemmeret til vores generalforsamling?

 

Det er som udgangspunkt vedkommende der er registreret som ejer af en bygning med en måler fra Vejen Varmeværk, der har stemmeret på generalforsamlingen. Bor du til leje eller bor i fx en andelsboligforening har du som udgangspunkt derfor ikke stemmeret. 

 

Uddelegering af stemmeret

En udlejer, andelsboligforening og lignende kan uddelegere deres stemmeret til de varmeaftagere, der selv afregner deres varmeforbrug med Vejen Varmeværk.

Hertil skal blanketten til højre benyttes. Det er vigtigt at bemærke, at blanketten skal være korrekt udfyldt og underskrevet af både andelshaver og Vejen Varmeværk inden generalforsamlingen for at være gyldig.

Du kan læse mere om hvem der er andelshaver i vores vedtægter under punkt 3.1.

 

Stemmeret ved fuldmagt

Ønsker du at stemme på vegne af en andelshaver, skal du medbringe en udfyldt og underskrevet fuldmagt fra andelshaver.

Du kan se blanketten her på siden længst til højre.

 

Har du spørgsmål i forhold til stemmeret eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os på post@vejen-varme.dk eller telefon 69153900.

 

Med venlig hilsen

Vejen Varmeværk