Historie

FAKTA:

 • Grundlagt 1961
 • Forbrugerejet (a.m.b.a.)
 • 7 fastansatte medarbejdere
 • 4300 kunder i Vejen og Askov
 • Årsomsætning ca. 50 mio. kr.
 • Anlægsaktiver for 127 mio. kr. (30.000 pr. kunde)
  - Varmeproduktions centraler 
  - 128 km ledningsnet (82 km hovedledning, 46 km stikledning)
 • Årlig varmeproduktion 100.000 MWh