Veloverstået generalforsamling for regnskabsåret 2019

14. september 2020

På generalforsamlingen d. 1. september var der fremmødt 5 kunder, hvor regnskabet blev fremlagt og godkendt af forsamlingen. Det lave fremmøde skal ses i lyset af COVID-19.

Da bestyrelsesmedlemmerne, som var på valg ( Signe G. Hansen, Lars Larsen og Jon Dalum), ønskede genvalg, og ingen fra salen stillede op, blev de genvalgt.

Vedrørende valg af 2 suppleanter blev Marc Veldbom genvalgt og Søren Rygaard Lenschow blev valgt ind som suppleant.  

Referat fra generalforsamlingen kan ses nedenfor

DOWNLOAD
Referat Generalforsamling 1. September 2020