Nyheder

12

jan

Halm købes

Interesserede halmleverandører inviteres til at fremsende tilbud på levering af op til 4.000 ton halm i perioden fra 1. februar til 31. juni 2019....

22

nov

Nyt SMS system

Vi sender nu  SMS beskeder ud via Blue Idea. Du vil kunne opleve at modtage samme besked på flere mobilnumre i husstanden, da Blue Idea sender ud t...

16

nov

Termisk drone inspektion

Udføres i november/december 2018.

31

okt

Veloverstået generalforsamling

På generalforsamlingen d. 30/10-2018 var der fremmødt 53 kunder til en hyggelig aften, hvor regnskabet blev fremlagt og godkendt af forsamlingen. D...

13

jul

Årsopgørelserne er klar

Årsopgørelserne er nu lavet og kan hentes via eforsyning, hvis du gerne vil se dem med det samme. Dit kundenr. og kode, står på tidligere tilsendte...

20

jun

Årsaflæsninger hentes hjem

Vi er startet på at hente årsaflæsninger hjem til brug ved årsopgørelsen pr. 30/6-2018. Langt de fleste målere har vi daglige aflæsninger fra, så d...

14

jun

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik Du kan nu læse vores privatlivspolitikker under fanebladet "om os". Der er 3 privatlivspolitikker. Privatlivspolitik for Vejen Va...

20

apr

Ændring af varmeåret

Ændring af varmeåret Meddelelse om ændring af varmeåret er sendt ud sammen med en 0,- kr. opkrævning. Du vil opleve at modtage en 0,- kr. opkræv...

10

apr

Nye biler

Nye biler Nye biler til driftspersonalet Driftspersonalet har fået nye biler, som et led i den strategiske udvikling som selskabet gennemgår. De...

26

feb

Omlægning af regnskabsår

Omlægning af regnskabsår   I forbindelse med ny politisk regulering skal værket omlægge regnskabsår til kalenderår. En bred forligskreds af de pol...

23

jan

Nyt system til udpumpning

Det nye system til udpumpning på Gørtlervej står færdig. Man har i flere år bygget til og bygget til på det gamle udpumpnings system.

18

dec

Status på målerudskiftning

Ved udgangen af uge 50 var der skiftet 3773 måler. Der er flere grunde til at alle målere ikke er skiftet endnu.

27

sep

Ny hovedledning

I forbindelsen med etableringen af vores nye fjernvarmeledning, har én af de helt store udfordringer været, at finde den rigtige placering i jorden...