Varsling af prisstigninger fra 1. januar 2023

Varsling af prisstigning fra 1. januar 2023   Hos Vejen Varmeværk gør vi os konstant umage for at levere miljørigtig og billig varme til alle vores ek…

Information om prisændringer

Der er i øjeblikket stort fokus på de stigende energipriser i medierne og Vejen Varmeværk oplever derfor rigtig mange henvendelser fra forbrugere, der…

Afkoblingsordning for private

Vejen Varmeværk forventer at alle husstande på Dalgårdsvej og Grønningen, der ønsker fjernvarme er konverteret fra gas til fjernvarme inden udgangen a…

Årsrapport 2021

Årsrapporten for 2021 findes nu på vores hjemmeside. Årsrapporten fremlægges på vores ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdag den 26. april 2…

Generalforsamling, regnskabsåret 2021

Vores ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 26. april 2022 kl. 19:30 i sal 1 Folkesalen hos Vejen Idrætscenter, Petermindesvej 1, 6600 Vejen…

Gaskonvertering af Dalgårdsvej og Grønningen

Vejen Varmeværk er nu klar til at sætte salget i gang af Dalgårdsvej og Grønningen. Alle husstande får mulighed for at booke et møde med Vejen Varmevæ…

Fjernvarme på Fabriksvej

I disse dage konverteres Fabriksvej. Henning Have A/S er godt i gang med gravearbejdet. Gravearbejdet forventes afsluttet inden 1. april 2022. Der er…

Vejen Varmeværk er 99% co2 neutral

Hos Vejen Varmeværk er vi meget stolte af at være 99% CO2 neutrale. Du kan læse mere om vores udledning af CO2 på vores nyeste fjernvarmedeklaration.

Vi har behov for jeres hjælp til at opdaterer jeres kontaktoplysninger...

Den 1. januar 2022 træder der ny lovgivning i kraft omkring oplysning af faktisk forbrug. Jf. Energioplysningsbekendtgørelsen §15 stk. 3 & 4, skal…