Vejen Varmeværk har fået tilsagn på 5,7 mio. kr. 

19. marts 2021

Vejen Varmeværk har fået tilsagn fra Energistyrelsen om tilskud på 5,7 mio. kr. fra fjernvarmepuljen. Det betyder at næsten 600 husstande i Vejen og Askov tilbydes at konvertere til fjernvarmen inden udgangen af 2023.  
 
Vejen Varmeværk sætter nu gang i de tekniske projekteringer vedr. udrulning af fjernvarmen og arbejdet med at klargøre en kampagnemodel intensiveres. Vejen Varmeværk forventer at kunne præsentere en konkret kampagnepris for konvertering fra gas til fjernvarme for en almindelig husstand i slutning af april måned.  

”Vi er enormt glade for at endnu flere borgere i Vejen og Askov nu kan få en billigere og 99% CO2 neutral varme. I januar har vi afholdt et online informationsmøde for interesserede og vi må sige der er stor opbakning til at blive en del af fjernvarmen. Næsten halvdelen af de 600 husstande har via vores website forhåndstilmeldt sig. Jeg synes det også er vigtigt at sige, at udvidelsen også er til glæde for de eksisterende forbrugere, da udvidelsen skaber grundlag for billigere fjernvarme for alle kunder, siger Richard Sloth Nielsen, direktør for Vejen Varmeværk.  

”Vi forventer at kunne begynde salget i maj 2021 i det første delområde. Områder med størst interesse bliver prioriteret først. Derfor vil vi da opfordre de der endnu ikke har tilmeldt sig Vejen Varmeværk nyhedsbrev at gøre det via vores website. Det er den bedste måde at holde sig informeret om udviklingen og hvornår fjernvarmen kommer til deres boligområde”, slutter Richard Sloth Nielsen.

Der planlægges endnu et online informationsmøde i maj måned, når kampagnemodellen er færdig. Materialet fra informationsmødet kan læses på Vejen Varmeværks hjemmeside. 

Også hos Vejen Kommune er der glæde over tilsagnet fra Energistyrelsen.  

”Henover de kommende år har vi en stor, fælles opgave med at få konverteret alle de boliger i kommunen, der i dag opvarmes med en eller anden form for fossile brændstoffer til en CO2-neutral varmkilde, så nu tager vi et vigtigt skridt i den retning”, pointerer Vagn Sørensen der er udvalgsformand for Teknik & Miljø i Vejen Kommune. 

Konverteringen til CO2-neutral opvarmning hjælper til med at nå målet om 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030 og CO2-neutralitet i 2050, som Danmark har forpligtet sig til, ved at tilslutte sig Parisaftalen. Vejen Kommune har tilsluttet sig de nationale mål. Arbejdet med at nå de mål er igangsat med udarbejdelsen af en ny Klimastrategi for hele kommunen. 

 

FAKTA: 

Med omlægning til fjernevarme fremtidssikrer du din bolig med grøn varme. 

  • Spar 4.000,- kr. på din varmeregning* 
  • Gør din boligopvarmning 99% CO2-neutral 
  • All inklusive abonnement - undgå risiko samt vedligehold 
  • Følg nemt dit forbrug på mobil/pc 
  • Få fremtidssikret din bolig 

* Beregnet på énfamilieshus på 130 m2 med et årligt anslået naturgasforbrug på 1.658 Nm3 til en gaspris på 7,61 kr/Nm3 + 8% forøgelse af energiafgiften i 2021.