Varsling af prisstigninger fra 1. januar 2023

30. september 2022

Varsling af prisstigning fra 1. januar 2023

 

Hos Vejen Varmeværk gør vi os konstant umage for at levere miljørigtig og billig varme til alle vores eksisterende og kommende fjernvarmekunder.

Det seneste års stigende priser på materialer, brændsler og el har også ramt Vejen Varmeværk og vi er derfor desværre nødsaget til at hæve varmeprisen fra den 1. januar 2023.

I alt vil den samlede varmepris stige med ca. 45 %. For en typisk husstand vil prisstigningen betyde følgende:

 

 

Standardhus 130 m2

Standardlejlighed 75 m2

Årligt forbrug

18,1 MWh

15 MWh

Årlig varmepris 2022

11.082 kr.

8.800 kr.

Årlig varmepris 2023

16.150 kr.

13.000 kr.

Stigning pr. måned

422,33 kr.

350,00 kr.

 

Vi følger vores omkostninger nøje, og den endelige pris gældende fra 1. januar 2023 vil fra slutningen af december kunne ses på vores hjemmeside og på budgettet som udsendes via betalingsservice i slutningen af januar.

Vejen Varmeværk anvender i dag flis, halm, overskudsvarme og varmepumper til vores varmeproduktion. Ved spidsbelastningsperioder har vi også mulighed for at anvende gas. Vi prioriterer dagligt mellem vores produktionsmuligheder, så vores varmeproduktion altid sker med henblik på at levere miljørigtig varme til attraktive priser.

Fjernvarmeselskaberne er underlagt Varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip. Det betyder, at varmeprisen altid skal afspejle varmeværkets faktiske omkostninger. Falder omkostningerne, vil varmeprisen derfor også falde.

 

Alle vores nuværende priser kan findes her

 

Følg med i dit forbrug

Du kan holde øje med dit varmeforbrug på Min side. Forbrugernummer og kode, som du skal bruge til at logge ind på Min side, fremgår af betalingsoversigten fra banken eller indbetalingskort.

På Min side finder du oplysninger om dit daglige varmeforbrug, returtemperatur og du har adgang til dine årsopgørelser og budgetter. Du kan ligeledes beregne din forventede årsopgørelse for indeværende år.

Du kan også downloade appen E-forsyning til din mobil i App Store eller Google Play, hvor du også kan følge dit forbrug.

 

Opdager du pludselige ændringer i dit målte varmeforbrug på Min side er du altid velkommen til at kontakte os på mail post@vejen-varme.dk eller telefon 69 15 39 00.

 

Den nye indefrysningsordning (Henstandsordning) – Hvad betyder det for dig

Folketinget har netop vedtaget en såkaldt indefrysningsordning, hvor nogle fjernvarmekunder kan få udsat betalingen på en del af deres varmeregning.

Den nye indefrysningsordning omfatter de varmeværker, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus der overstiger 26.000 kr. (1,44 kr. pr. KWh)

Vejen Varmeværks budgetterede samlede varmepris for et standardhus er i 2023 på 16.150 kr. (0,89 kr. pr. KWh) hvilket betyder, at vi ikke er omfattet denne ordning.

Det betyder at selvom dit samlede årlige varmeforbrug overstiger en pris på 26.000 kr. har du ikke mulighed for at gøre brug af denne ordning.

 

Skulle du have udfordringer med at betale din aconto opkrævning tilbyder vi at opdele betalingen i en afdragsordning, dog maksimalt tre på hinanden følgende afdragsordninger.

 

Gode råd til at spare på varmeregningen

Som forbruger kan du med enkle tiltag reducere dit varmeforbrug:.

  • Sænker du rumtemperaturen med én grad sparer du ca. 5 % på varmeregningen. Man bør dog ikke have en lavere rumtemperatur end 18 grader af hensyn til fugt.

 

  • Indstil alle radiatorernes termostat i samme rum, eller i rum med åbne døre imellem sig, på samme temperatur for at undgå at nogle af radiatorerne skal bruge ekstra meget varme for at holde den ønskede temperatur.

 

  • Luk døren mellem varme og kolde rum.

 

  • Udnyt overskudsvarmen fra ovnen efter madlavning.

 

  • Tø mad fra fryseren op i køleskabet.

 

  • Lofts- og hulmursisolering mindsker kulde og træk fra ydervægge og lofter.

 

  • Træk gardiner og persienner for om aftenen og natten, da de holder på varmen. Træk gardiner og persienner fra om morgenen for at få lys og varme ind i løbet af dagen.

 

Vi holder jer løbende opdateret om udviklingen i Vejen Varmeværk her på vores hjemmeside.

Vi opfordrer til at de forbrugere, der endnu ikke har oplyst os deres e-mail og mobilnummer, tilføjer disse under kontaktoplysninger på Min side. Således kan du som forbruger modtage direkte besked om driftsforstyrrelser, prisændringer og øvrige varslinger.