Hvordan spotter man rørbrud?

Hvis det damper fra jorden eller dæksler, kan der være brud på rør.

Fjernvarmen har en aftale med en grave-og rørentreprenør, der graver og lægger rør ned i jorden. Alle er specialuddannet, så de kostbare rør nedlægges med viden og omhu.

Hvis du har mistanke om brud, f.eks. hvis det damper fra jorden eller dæksler eller hvis du oplever duggede vinduer på tomme huse, så kontakt os.  

//