Veloverstået generalforsamling

31. oktober 2018

På generalforsamlingen d. 30/10-2018 var der fremmødt 53 kunder til en hyggelig aften, hvor regnskabet blev fremlagt og godkendt af forsamlingen.

Da bestyrelsesmedlemmerne, som var på valg ( Signe G. Hansen, Lars Larsen og Jon Dalum), ønskede genvalg, og ingen fra salen stillede op, blev de genvalgt.

Vedrørende valg af 2 suppleanter blev Marc Veldbom genvalgt og Søren Rygaard Lenschow blev valgt ind som suppleant.