Oplever du problemer med fjernvarmen?

Der skelnes mellem problemer inden hovedhaner og efter hovedhaner. Ved problemer indtil hovedhaner kan I kontakte varmeværket. Ved problemer efter hovedhaner, skal I selv afhjælpe problemet.

Vi har lavet en liste over de mest gængse tekniske problemer, du kan støde på samt forslag til løsning af problemerne. Listen kan ligeledes findes under tekniske vejledninger.

//