Produktionsanlæg

Én af vores tre biomassekedler
Flis forbrændingsanlæg på Gørtlervej med 2x5 MW kedel
Vi håndterer omkring 33.000 tons flis om året
Fra denne fliskedel sendes varmen videre til forbrugerne
Halm forbrændingsanlæg på Koldingvej med en 10 MW kedel
Mellem 12-14.000 tons halm aftager vi om året
Halmkedlen, som forsyner forbrugerne med varme
Den overskydende aske fra halmen sendes retur til landmændene og bruges som gødning
Den ene af vores to gascentraler med en produktion på 10 MW