Returvarme/afkøling

Returvarme er forskellen mellem temperaturen på det varme vand, der kommer ind i din bolig og temperaturen du sender retur til varmeværket. 
En god afkøling gør det muligt, at reducere varmetab i ledningsnettet, udgifterne til varmeproduktionen og  (mere). En dårlig afkøling har derimod stor betydning for både forbrugerne og Varmeværkets økonomi, da vi ved en dårlig afkøling sender mere varmt vand i cirkulation end nødvendigt. Derfor har vi valgt at indføre et afkølingskrav til alle forbrugere hvor der gives et tillæg ved dårlig afkøling og et fradrag ved god afkøling. Dette skal gerne være med til at motivere alle til at opnå en bedre afkøling og dermed sikre den bedste udnyttelse af fjernvarmen. 
I beregningen tages der hensyn til fremløbstemperaturen. Under vores takstblad, er det muligt at se en grafisk fremstilling af modellen for returtemperaturbidrag. 
Gode råd til en god afkøling: 
Varmt vand:
Du bør stille temperaturen på et varme brugsvand til 50-55˚C. Risikoen for kalkdannelse øges ved højere temperaturer. 
Radiatoren: Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Det giver den største varmeflade og dermed den bedste afkøling. 
Radiatoren fungerer korrekt hvis den er varm i toppen og kold i bunden. 
Hvis der er en rislende lyd i radiatoren, skal luftskruen åbnes. 
Temperatur: 
Den ideelle stuetemperatur er 21˚C for de fleste. Hver ekstra grad øger ca. varmeforbruger med 5%. Hold altid døren lukket til kolde rum. 
Gulvvarme: 
Find den temperatur, I finder passende og undlad, så vidt muligt, yderligere regulering af temperaturen. Det tager ca. et halvt døgn før regulering kan mærkes.
Termostat: 
Termostatens føler må ikke være dækket og man bør lade luften omkring radiatoren have frit løb. Derfor placer aldrig gardiner, møbler eller tøj foran radiatoren. 
Temperaturen i rummet bør aflæses af et termometer placeret i 1,5 m højde. 
Bemærk, at i sommerhalvåret kan returtemperaturen være svigende, afhængigt af varmebehovet til brugsvandsopvarmningen.