Varmeprisen 2024

28. december 2023

Takster 2024

 

Hos Vejen Varmeværk gør vi os konstant umage for at levere miljørigtig og billig varme til alle vores eksisterende og kommende fjernvarmekunder.

Vi glæder os derfor over, at varmeprisen for 2024 falder med 8 %.

 

For en typisk husstand vil prisændringen betyde følgende:

 

Standardhus 130 m2 

Standardlejlighed 75 m2 

Årligt forbrug

18,1 MWh

15 MWh

Årlig varmepris 2023 inkl. moms

16.150 kr.

13.000 kr.

Årlig varmepris 2024 inkl. moms

14.791 kr.

11.873 kr.

Årlig besparelse inkl. moms

  1.359 kr.

  1.127 kr.

 

Varmeprisen består af følgende bidrag inkl. moms:

 

 

2023 

2024 

Abonnementsbidrag

kr. pr. måler/år

625,00

625,00

Effektbidrag      

kr./m2 pr. år

15,00

15,00

Forbrugsbidrag

kr./MWh

750,00

675,00

Forbrugsbidrag – ”returvarme”

kr./MWh

375,00

337,50

 

Vores gebyrsatser forbliver uændret, dog indfører vi pr. 1. januar 2024 et gebyr på 125,00 kr. inkl. moms på flytteopgørelser. Gebyret pålægges fraflytter.

Alle vores nuværende priser kan findes her.

 

Vejen Varmeværk anvender i dag flis, halm, overskudsvarme og varmepumper til vores varmeproduktion. Ved spidsbelastningsperioder har vi også mulighed for at anvende gas. Vi prioriterer dagligt mellem vores produktionsmuligheder, så vores varmeproduktion altid sker med henblik på at levere miljørigtig varme til attraktive priser.

Fjernvarmeselskaberne er underlagt Varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip. Det betyder, at varmeprisen altid skal afspejle varmeværkets faktiske omkostninger. Falder omkostningerne, vil varmeprisen derfor også falde.

 

 

Tilmeld dig e-boks og opdater dine kontaktoplysninger

Vi opfordrer alle vores kunder til at tilmelde sig e-boks samt opdatere deres e-mail og telefonnummer. Dette sikrer os hurtigere og sikker kommunikation.

Du tilføjer disse informationer samt tilmelder dig e-boks under kontaktoplysninger på Min side. Således kan du som kunde modtage direkte besked om prisændringer, se dine opgørelser m.m.

 

Følg med i dit forbrug

Du kan holde øje med dit varmeforbrug på Min side. Forbrugernummer og kode, som du skal bruge til at logge ind på Min side, fremgår af betalingsoversigten fra banken eller dit indbetalingskort.

På Min side finder du oplysninger om dit daglige varmeforbrug, returtemperatur og du har adgang til dine årsopgørelser og budgetter. Du kan ligeledes beregne din forventede årsopgørelse for indeværende år.

Du kan også downloade appen E-forsyning til din mobil i App Store eller Google Play.

 

Opdager du pludselige ændringer i dit målte varmeforbrug på Min side er du altid velkommen til at kontakte os på mail post@vejen-varme.dk eller telefon 69 15 39 00.

 

 

Modtag varslinger om driftsforstyrrelser

Vi opfordrer alle vores kunder til at tilmelde sig vores SMS-service, så man hurtigt kan få besked om driftsforstyrrelser for bestemte adresse.

Du tilmelder dig på vores hjemmeside www.vejen-varme.dk under Selvbetjening og SMS-service.

 

//