Veloverstået generalforsamling for regnskabsåret 2020

24. juni 2021

Den 15. juni 2021 blev der afholdt generalforsamling i Vejen Idrætscenter hal 1, hvor regnskabet for 2020 blev fremlagt og godkendt af de 24 stemmeberettigede andelshavere.

I alt var der fremmødt 28 forbrugere på trods af det gode vejr.

Som noget ekstraordinært var det også muligt for potentielle forbrugere at møde op, og få et indblik i Vejen Varmeværks økonomi og planer for fremtiden. I alt 6 tog imod dette tilbud.

2 nye blev valgt ind i bestyrelsen, Johannes Marc Veldboom og Søren Lenshow.

2 nye suppleanter blev valgt, 1. suppleant Suzette Nielsen og 2. suppleant Jane Møllegård Thomsen.

Tillykke til alle de nyvalgte. 

DOWNLOAD
Årsrapport 2020 Vejen Varmeværk
DOWNLOAD
Referat Af Ordinær Generalforsamling 15. Juni 2021