FAQ

Hvorfor svigter varmen?

Har du ingen varme og varmt vand?

Tjek først vores hjemmeside for evt. driftsforstyrrelser i dit område.
Her vil vi angive, såfremt vi har lukninger, der varer mere end 30 minutter. Ligeledes vil du modtage en SMS fra os, ved lukninger der varer over 30 minutter.

Er der ikke meldinger om driftsforstyrrelser på vores hjemmeside og har du ikke modtaget en SMS, kan du prøve at ringe til os. Vi har døgnvagt, men er sagen ikke akut, beder vi dig om, at du ringer indenfor normal arbejdstid.

Hvis måleren svigter : Kontakt os indenfor normal arbejdstid.

Problemer med fjernvarmen?

Der skelnes mellem problemer inden hovedhaner og efter hovedhaner. Ved problemer indtil hovedhaner kan I kontakte varmeværket. Ved problemer efter hovedhaner, skal I selv afhjælpe problemet.

Vi har lavet en liste over de mest gængse tekniske problemer, du kan støde på samt forslag til løsning af problemerne. Listen kan ligeledes findes under tekniske vejledninger.

Returvarme/afkøling 

Returvarme er forskellen mellem temperaturen på det varme vand, der kommer ind i din bolig og temperaturen du sender retur til varmeværket. 
En god afkøling gør det muligt, at reducere varmetab i ledningsnettet, udgifterne til varmeproduktionen og  (mere). En dårlig afkøling har derimod stor betydning for både forbrugerne og Varmeværkets økonomi, da vi ved en dårlig afkøling sender mere varmt vand i cirkulation end nødvendigt. Derfor har vi valgt at indføre et afkølingskrav til alle forbrugere hvor der gives et tillæg ved dårlig afkøling og et fradrag ved god afkøling. Dette skal gerne være med til at motivere alle til at opnå en bedre afkøling og dermed sikre den bedste udnyttelse af fjernvarmen. 
I beregningen tages der hensyn til fremløbstemperaturen. Under vores takstblad, er det muligt at se en grafisk fremstilling af modellen for returtemperaturbidrag. 
Gode råd til en god afkøling: 
Varmt vand:
Du bør stille temperaturen på et varme brugsvand til 50-55˚C. Risikoen for kalkdannelse øges ved højere temperaturer. 
Radiatoren: Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens. Det giver den største varmeflade og dermed den bedste afkøling. 
Radiatoren fungerer korrekt hvis den er varm i toppen og kold i bunden. 
Hvis der er en rislende lyd i radiatoren, skal luftskruen åbnes. 
Temperatur: 
Den ideelle stuetemperatur er 21˚C for de fleste. Hver ekstra grad øger ca. varmeforbruger med 5%. Hold altid døren lukket til kolde rum. 
Gulvvarme: 
Find den temperatur, I finder passende og undlad, så vidt muligt, yderligere regulering af temperaturen. Det tager ca. et halvt døgn før regulering kan mærkes.
Termostat: 
Termostatens føler må ikke være dækket og man bør lade luften omkring radiatoren have frit løb. Derfor placer aldrig gardiner, møbler eller tøj foran radiatoren. 
Temperaturen i rummet bør aflæses af et termometer placeret i 1,5 m højde. 
Bemærk, at i sommerhalvåret kan returtemperaturen være svigende, afhængigt af varmebehovet til brugsvandsopvarmningen.

Hvem ejer Vejen Varmeværk a.m.b.a

Vejen Varmeværk er et lokalt non-profit og forbrugerejet andelsselskab. Du betaler dermed kun, hvad varmen koster. Vi producerer lokal varme med lokale brændsler til attraktive varmepriser. Som kunde hos os vil du være tilsluttet den elektroniske kundeportal, hvor du løbende kan følge dit forbrug og finde andre nyttige oplysninger.

Hvor kommer fjernvarmen fra?

Illustrationen viser hvor den 99% CO²-neutrale varme egentlig kommer fra.

Hvordan spotter man rørbrud?

Hvis det damper fra jorden eller dæksler, kan der være brud på rør.

Fjernvarmen har en aftale med en grave-og rørentreprenør, der graver og lægger rør ned i jorden. Alle er specialuddannet, så de kostbare rør nedlægges med viden og omhu.

Hvis du har mistanke om brud, f.eks. hvis det damper fra jorden eller dæksler eller hvis du oplever duggede vinduer på tomme huse, så kontakt os.  

Hvis måleren svigter...

Kontakt os venligst indenfor normal arbejdstid.

Gode råd

5 film om bl.a. radiatoren og fjernvarmeanlægget

  • Hvordan kan jeg sikre, at min radiator virker?
  • Hvad gør jeg, hvis der er noget galt med min radiator?
  • Kan jeg selv isolere mine varmerør?
  • Hvad kan jeg selv gøre ved anlægget i bryggereset
  • Hvordan følger jeg mit varmeforbrug

Gode råd

4 tegnefilm om familien Hansen og Super Celsius:

  • Brug det varme vand med omtanke
  • Råd om indeklima og varme
  • Spar penge ved isolering af huset
  • Hvordan fungerer radiatorer og termostater