Kampagne til nye fjernvarmeområder

De områder, der tilbydes fjernvarme og som tidligere ikke har haft mulighed for at tilslutte sig fjernvarmen, betegnes som nye fjernvarmeområder.

Vejen Varmeværk indsender et projektforslag til godkendelse hos Vejen Kommune den 1. januar 2021. Vejen Kommune sender dette projektforslag i høring den 1. januar 2021 og høringsperioden udløber den 29. januar 2021. Hvis Vejen Kommune godkender projektforslaget har Vejen Varmeværk mulighed for at søge statslige tilskudsmidler til projektets gennemførelse. Tilskudsmidlerne vil gå ubeskåret til at reducere tilslutningsbidraget for de berørte områder. Der forventes tidligst svar fra energistyrelsen på anmodning om tilskud ultimo februar 2021, derfor kan Vejen Varmeværk på nuværende tidspunkt ikke offentliggøre den konkrete kampagnepris for tilslutning til fjernvarmen. 

Vi vil løbende orienterer om udviklingen her på siden samt i den lokale presse.