Vil du gerne have fjernvarme

Her er en generel beskrivelse af, hvad der skal ske i den forbindelse. Arbejdsgangen kan variere lidt, afhængig af om der er tale om ny udstykninger eller konverteringer.

Man kontakter Vejen Varmeværk i god tid og forhører sig om mulighederne for fjernvarme.

Er muligheden der, bliver der lavet en anmodning, som man får tilsendt.

Denne skal man læse og underskrive. Har vi ikke allerede en situationsplan, vil man også blive bedt om en sådan med angivelse af, hvor man ønsker stikket ført ind.

Vi udleverer som regel først en indføringsbøjning, når både situationsplan og underskrevet anmodning foreligger, men indføringsbøjningen kan udleveres med kun en situationsplan - i nød tilfælde.

Når vi kender placering af stik, får man en faktura tilsendt, som skal betales umiddelbar inden arbejdet ønskes udført.

For at smeden kan få udleveret en måler, skal der foreligge en underskrevet anmodning, samt at fakturaen  skal være betalt. Man vil blive opkrævet for varme,fastafgift og målerleje, så snart at måleren bliver udleveret - også selvom man ikke bor i huset.