Priser

Er du i tvivl om hvad fjernvarmen koster ?
Vejen Varmeværk's priser faslægges normalt for 1 år ad gangen med ikrafttrædelse 1. juli.

På prisbladet ( som du finder på fanebladet Økonomi) kan du finde de aktuelle priser for levering af fjernvarme, og hvis du skal igang med at installere fjernvarme, kan du se hvad det koster at få fjernvarmen ført ind i huset.

Kontakt os, hvis du ønsker at få at vide hvad dit årsforbrug vil lyde på, hvis du skifter til fjernvarme.