Vedtægter og bestemmelser

Det samlede aftalegrundlag mellem Vejen Varmeværk a.m.b.a. og kunden består af følgende aftaledokumenter:

  • Vedtægter
  • Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering - gældende for kunder etableret før 31.12.2020 (udløber 30.04.2021 og erstattes af de nye Tekniske og almindelige bestemmelser - udgave 01.01)
  • Tekniske og almindelige bestemmelser - udgave 01.01 - gældende for kunder etableret efter 01.01.2021 og for alle kunder pr. 01.05.2021
  • Takstblad
  • Anmodning om etablering af stikledning
  • Velkomstbrev

 

Leveringsforholdet mellem Vejen Varmeværk a.m.b.a. og kunderne er omfattet af de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, anvisninger mv., herunder afgørelser truffet af Energitilsynet. Herudover er leveringsforholdet omfattet af domstolspraksis og af praksis fra Ankenævnet på Energiområdet, som behandler forbrugerklager.

DOWNLOAD
Almindelige bestemmelser.pdf
DOWNLOAD
Vedtægter.pdf
DOWNLOAD
Teknisk Almindelige Bestemmelser (Udgave 01.01)